แนะนำ ที่เที่ยวลําปาง เขลางค์นคร เมืองลำปาง เมืองสโลวไลฟ์ ที่เหมาะกับมาปล่อยชีวิตให้เดินอย่างช้าๆดูเมือง วัดวาอาราม สิ่งก่อสร้างที่มีศิลปะเก่าแก่งดงาม เหมาะกับมาสูดกลิ่นไอที่ความเป็นล้านนาไทย ทั้งยังมีสถานที่งดงามด้วยธรรมชาติที่งดงามแปลกตา ลำปางมีที่เที่ยวเด็ดๆที่ไหนบ้าง รวมรวมมาให้แล้ว

แนะนำ ที่เที่ยวลําปาง

แนะนำ ที่เที่ยวลําปาง

ตามไปเที่ยวแบบสโลว์ไลฟ์กับที่เที่ยวลำปาง 2021 เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา กับแหล่งอารยธรรมล้านนาไทยที่ยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดีให้คนรุ่นหลังได้สัมผัส สะท้อนจากวั ดวาอาราม พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรมท้องถิ่นมากมาย นอกจากนี้ยังมีที่เที่ยวธรรมชาติที่สวยไม่แพ้จังหวัดไหนเลย เป็นจังหวัดเงียบๆที่น่ามาเที่ยวมากๆทีเดียว

วัดพระธาตุลำปางหลวง – แนะนำ ที่เที่ยวลําปาง

วัดพระธาตุลำปางหลวง

วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีความเก่าแก่งดงามมากๆรวมทั้งยังเป็น พระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลู ตามความเชื่อของคนล้านนาอีกด้วย สิ่งที่เด่นมากมายๆภายในวัดก็คือ พระเจดีย์ลำปางหลวง ซึ่งเป็นเจดีย์ทรงล้านนาขนาดใหญ่ 

นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่แบบล้านนาที่สวยงดงาม มีลักษณะเจดีย์เป็นทรงระฆังคว่ำ ซึ่งเป็นเจดีย์แบบพูกามล้านนา ก่ออิฐถือปูน หุ้มด้วยแผ่นทองเหลือง ตามตำนานพูดว่าเป็นที่ใส่พระบรมสารีริกธาตุ และมีอายุเก่าแก่มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 เลยทีเดียว

ภายในวัดประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้า หรือ พระแก้วมรกต พระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลป์แบบล้านนาสลักด้วยหยกสีเขียว ที่เป็นพุทธรูปประจำเมืองของจังหวัดลำปาง ทั้งยังพวกเรายังสามารถไปดูความงดงามของ กู่พระเจ้าล้านทอง ภายในวิหารหลวง ถ่ายรูปกับ ซุ้มประตูโขง  read more : villapropertypuket.live

ฝีมือช่างหลวงโบราณ และดูปรากฏการณ์เงาพระธาตุกลับหัวด้านในซุ้มพระบาท ซึ่งเฉพาะจุดนี้อนุญาตให้เฉพาะผู้ชายขึ้นไปดูได้เท่านั้น ตามความเชื่อค่ะ ทั้งด้านหน้าของวัดยังมีจุดขึ้น รถม้าลำปาง เที่ยวรอบเมืองได้อีกด้วย

ที่อยู่ : ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
เปิดให้เข้าชม : 07.30-17.00 น.

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อยู่ในความดูแลของอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) แต่เดิม ออป. เป็นศูนย์ฝึกลูกช้างซึ่งเป็นที่แรกแล้วก็ที่เดียวในโลก โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2512 เป็นสถานที่เลี้ยงรวมทั้งฝึกลูกช้างเพื่อให้เชื่อฟังคำสั่งและก็มีความเชี่ยวชาญในการทำไม้ในตอนที่แม่ช้างไปทำงานในป่า และเนื่องจากมีนโยบายปิดป่าซึ่งทำให้ช้างต้องว่างงาน 

ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกปรับมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่รวมทั้งเจ็บป่วย แล้วก็ตรงนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของโรงพยาบาลช้างด้วย ศูนย์อนุรักษ์ฯ อยู่ในความดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ออป.) ใน พ.ศ. 2512 ออป.ได้จัดสถานที่เลี้ยงรวมทั้งฝึกลูกช้างให้เชื่อฟังคำสั่งแล้วก็มีความชำนาญในการทำไม้ 

ที่บ้านปางหละ อำเภองาว แม้กระนั้นเนื่องจากมีนโยบายปิดป่าทำให้ช้างว่างงาน ศูนย์ฝึกลูกช้างจึงถูกเปลี่ยนมาเป็นสถานที่ดูแลช้างแก่แล้วก็เจ็บป่วย ถัดมาในม.ค. พ.ศ. 2535 ออเปรียญ ได้ก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยขึ้น และก็จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เช่น 

การแสดงช้างซึ่งมี 3 รอบ เวลา 10.00 น. 11.00 น. แล้วก็ 13.30 น. มีการอาบน้ำช้างก่อนเวลาแสดงหมายถึง09.45 น. สำหรับวันปกติ และก็เวลา 13.15 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ รวมทั้งวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 170 บาท เด็ก 110 บาท ส่วนช้างแท็กซี่ หรือขี่ช้างดูธรรมชาติ ขี่ช้างท่องไพร มีแต่ละวัน เวลา 08.00-15.30 น. 

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้หลายเส้นทาง สอบถามรายละเอียด โทร. 0 5482 9329, 0 5482 9333 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Tourism Awards) 

ประเภทรางวัลดีเด่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันศูนย์ฯ มีโครงการโรงเรียนฝึกควาญช้างเพื่อฝึกควาญหรือคนที่ประสงค์จะเป็นควาญให้สามารถดูแลช้างได้อย่างถูกต้อง 

มีชาวต่างชาติให้ความสนใจมาสมัครเป็นนักเรียนหลายคน และมีกิจกรรมโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตที่ผูกพันระหว่างช้างกับคนเลี้ยงช้างอย่างใกล้ชิด มีการจัดแพ็ก

เกจ 3 วัน 2 คืน ราคา 8,000 บาท 2 วัน 1 คืน ราคา 5,500 บาท โดยรวมค่าอาหาร (ประกอบอาหารเองได้) บ้านพักโฮมสเตย์มีทั้งหมด 3 หลัง 

และ ผู้ประสงค์บริจาคเงินช่วยเหลือช้างไทยติดต่อได้ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ โทร. 0 5424 7876www.thailandelephant.org นอกจากเรื่องท่องเที่ยวแล้วยังมีสิ่งที่น่าสนใจเป็นพลังงานที่ใช้ภายในศูนย์ฯ 

เป็นพลังงานทดแทนในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ มีก๊าซชีวภาพจากมูลช้างใช้ในการหุงต้ม และก็กระแสไฟฟ้าผลิตจากเซลล์แสงอาทิตย์ สวนป่าทุ่งเกวียน เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวลำปาง มีป่าสนเมืองหนาวรวมทั้งพันธุ์ไม้นานาชนิด อีกทั้งไม้ดอก ไม้ใบที่มีสีสันสวยงาม ทั้งยังไม้จำพวกตะบองเพชร ปาล์ม here : phuketpropertyhome.live

ตลอดจนพืชสมุนไพรต่างๆนักเดินทางสามารถแคมปิงตรงนี้ได้ ตอนที่งามที่สุดเหมาะแก่การพักแรมเป็นเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกบัวตองกำลังบาน เพราะจังหวัดลำปางมีพื้นที่เป็นแอ่งกระทะก็เลยมีอากาศที่ร้อนกว่าแม่ฮ่องสอน ดอกบัวตองที่ลำปางจึงบานเร็วกว่าที่ดอยแม่อูคอประมาณ 15 วัน ราวต.ค.มีการจัดกิจกรรมทุ่งเกวียนเมาเท่นไบค์ 

สอบถามเนื้อหา โทร. 08 1885 3697 ภายในบริเวณสวนป่าทุ่งเกวียนยังมี สวนสัตว์เปิด นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับสัตว์อย่างใกล้ชิด เช่น เก้ง กวาง เนื้อทราย นกยูง ฯลฯ และก็ทางสวนป่าทุ่งเกวียนยังมีพันธุ์ไม้ที่หายากไว้จำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวด้วย การเดินทาง ห่างจากเมืองลำปาง 24 กิโลเมตร ริมทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง-ลำพูน บริเวณกม.ที่ 28-29 หากขึ้นรถรถประจำทาง ขึ้นรถที่จะไปเชียงใหม่จากสถานีขนส่งลำปาง มาลงหน้าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอแจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง เป็นธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยหินธรรมชาติแทรกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน แม้มาเที่ยวในช่วงเช้า ยามแสงส่องลงมายังบ่อน้ำร้อนคล้ายมีไอหมอกปกคลุม โรแมนติกชวนฝันมาก น้ำแร่มีอุณหภูมิ 70 – 80 องศาเซลเซียส 

สามารถแช่ไข่ให้สุกได้ภายใน 15 นาที ไข่มีลักษณะไข่แดงสุกส่วนไข่ขาวแหลวแบบไข่ออนเซ็น เมื่อนำมาปรุงเป็น “ ยำไข่แช่น้ำแร่ ” ซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อ อร่อยยิ่งนัก ทางอุทยานฯได้สร้างที่อาบน้ำแร่ขึ้นอย่างมาตรฐาน เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวได้มาแช่น้ำแร่ โดยปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในอุทยานฯ ได้อย่างสวยงาม เหมาะสำหรับคนที่จะไปเที่ยวแบบครอบครัว สามารถเที่ยวได้ทั้งปี

บรรยากาศในช่วงเช้ายามพระอาทิตย์ขึ้น ส่องกระทบกับไอน้ำร้อนที่ลอยขึ้นมาจากบ่อน้ำร้อน โรแมนติกเชิญฝันมาก น้ำพุร้อนมีจำนวน 9 บ่อ ตั้งอยู่รวมกัน ภายในพื้นที่มีหินน้อยใหญ่กระจัดกระจายอยู่ทั่วๆไป แล้วก็มีไอน้ำลอยกรุ่นขึ้นมาจากบ่อปกคลุมรอบบริเวณน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิเฉลี่ย 73 องศาเซลเซียส เป็นที่นิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทามา แช่สำหรับไข่ไก่แช่นานประมาณ 17 นาที ไข่แดงจะแข็งมี รสชาติมันอร่อย ส่วนไข่ขาวจะเหลวแบบไข่ออนเซน

บ่อน้ำแร่สำหรับอาบหรือลงไปแช่ ติดกันเป็นห้องอาบน้ำแร่ สามารถใช้บริกการได้แบบส่วนตัว สามารถใช้แช่อาบได้ ประโยชน์ของ การอาบน้ำแร่เป็น ช่วยบำบัดความเมื่อยล้า ของร่างกาย ช่วยให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ช่วยรักษาโรคผิวหนัง บางชนิดได้ เช่น กลาก เกลื้อน ผื่นคัน แล้วก็ยังช่วยบรรเทาอาการของโรคเกี่ยวกับกระดูก แต่น้ำแร่จากที่นี่ไม่ สามารถใช้ดื่มได้ เพราะมีแร่ธาตุบางชนิดสูงกว่ามาตรฐาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • ห้องอาบน้ำแร่

ใช้น้ำแร่ที่ใช้ต่อท่อโดยตรงมา จากบ่อน้ำพุร้อน มีอุณหภูมิน้ำแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส ห้องอาบน้ำแร่จัดไว้บริการ 3 แบบ คือ ห้องแช่ส่วนตัวปริมาณ 41 ห้อง ห้องแช่รวม 1 ห้อง แล้วก็ยังได้จัดสระน้ำแร่ กลางแจ้ง ทั้ง 3 รูปแบบจัดไว้บริการ นักท่องเที่ยวทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. และในวันหยุดเปิดบริการ ตั้งแต่ 06.00 – 19.00 น. นอกจากนี้ยังมีนวดแผนโบราณ ไว้บริการสำหรับนักท่อง เที่ยวที่สนใจอีกด้วย

  • อัตราค่าบริการ

1. ห้องอาบน้ำแร่แบบแช่ส่วนตัว ผู้ใหญ่ 50บาท/คน เด็ก 20 บาท/คน
2. ห้องอาบน้ำแร่แบบแช่รวม ผู้ใหญ่ 20บาท/คน เด็ก 10 บาท/คน
3. ห้องอาบน้ำแร่แบบสระกลางแจ้ง คนละ 10 บาท

อ่านเพิ่มเติม : ที่เที่ยวชะอํา พักผ่อนวันหยุด, แนะนำรีวิว บ้านพักพูลวิลล่า กระบี่, รวบรวมรีวิว บ้านพักพูลวิลล่า ชลบุรี