ข้อมูลภาษีที่ดิน 64

ข้อมูลภาษีที่ดิน 64 นับเป็นข่าวดีของผู้ถือทรัพย์สินจำพวกที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน อาคารชุด ตึกการซื้อขาย โฮเต็ล อาคารสำนักงาน หรืออุตสาหกรรม ที่ปี 2564 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ลงความเห็นตอนวันที่ 26 มกราคม2564 เห็นด้วยลดภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งเพิ่มเวลาการจ่ายภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ด้วยเหตุว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลากยาวจากปีที่ล่วงเลยไป บ้าน

ภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง

ข้อมูลภาษีที่ดิน 64
ข้อมูลภาษีที่ดิน 64

สรุปไทม์ไลน์ “ภาษีที่ดิน” ปี 2564 จะต้องจ่ายเยอะแค่ไหน? พร้อมเปิดเนื้อหาภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง แต่ละจำพวกมีขั้นภาษีอย่างไรบ้าง

เปิดไทม์ไลน์ภาษีที่ดิน ปี 2564 (เพิ่มเวลา 2 เดือน)

กระทรวงการกระทรวงมหาดไทย ยังเพิ่มเวลาจ่ายภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ปี 2564 ออกไปอีก 2 เดือน โดยมีไทม์ไลน์การปฏิบัติงานเรื่องภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง รายปี 2564 ที่มีการขยายช่วงเวลาใหม่ ดังต่อไปนี้ วิลล่าภูเก็ต

ก่อน 1 เดือนเมษายน 2564
อปท.จึงควรดำเนินงานประกาศราคาประเมินเงินทุนของที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และก็เนื้อหาอื่นที่ต้องสำหรับในการจัดเก็บภาษี

ภายในเดือนเมษายน 2564
อปท.จำต้องแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี

ภายในเดือนมิถุนายน 2564
ผู้มีบทบาทเสียภาษีอากร จำเป็นต้องจ่ายภาษีตามแบบแจ้งการวัดภาษี บ้านจัดสรร

ภายในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2564
ผู้มีบทบาทเสียภาษีอากรสามารถผ่อนส่งภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะแบ่งได้ 3 งวด โดยงวดอันดับที่หนึ่งจึงควรทำงานภายในเดือนมิถุนายน 2564 งวดลำดับที่สอง จะต้องจ่ายภาษีภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และก็งวดลำดับที่สาม ภายในสิงหาคม 2564

ภายในเดือนกรกฎาคม 2564
อปท.มีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างชำระ

ภายในเดือนสิงหาคม 2564
อปท.แจ้งรายการภาษีติดให้ที่ทำการที่ดินหรือสำงานที่ดินสาขา Phuket Villa

แม้จ่ายภาษีเกินช่วงเวลาที่ระบุในหนังสือแจ้งเตือน ก็ยังจ่ายได้แม้กระนั้นจะต้องเสียเบี้ยปรับ ด้วยเหตุนี้ถ้าหากได้รับหนังสือแจ้งเตือนเสียภาษีอากรจำเป็นต้องรีบตรวจตราข้อมูลให้ถูก ถ้าหากผิดจำเป็นต้องจำเป็นต้องนำหนังสือไปแจ้งโต้เถียง เพื่อจะได้จ่ายภาษีได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ผิดปรับในวันหลัง

เปิดแนวทางคำนวนภาษีที่ดิน ปี 2564

ยิ่งกว่านั้น คณะรัฐมนตรียังลงความเห็นลดภาษีที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้าง ปี 2564 ลง 90% ของภาษีที่คำนวณได้ตามมายี่ห้อ 42 หรือมาตรา 95 สุดแต่กรณี นั่นนับได้ว่าปีนี้คนที่ถือสิทธิ์ทรัพย์สินจำพวกที่ดินแล้วก็สิ่งก่อสร้างจะจ่ายภาษีเพียงแต่ 10% เพียงแค่นั้น โดยครอบคลุมที่ดินทุกหมวดหมู่

ซึ่งถ้าเกิดย้อนกลับไปมองตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินรวมทั้งสิ่งก่อสร้าง พุทธศักราช2562 มาตรา 37 และก็มาตรา 94 มีการระบุอัตราภาษีที่ใช้เก็บปี 2563-2564 ดังต่อไปนี้ วิลล่าในป่าตอง

1) ทำการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตร อัตราเพดานภาษีอยู่ที่ 0.15% ดังนี้ขั้นของภาษีที่ดินจำพวกทำการเกษตรขึ้นกับจำพวกของเจ้าของที่ ถ้าหากครอบครองที่ดินทำการเกษตรในฐานะบุคคลปกติ ถ้าเกิดราคาที่ดินไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับเว้นเสียแต่ภาษี แต่ว่าแม้เป็นในชื่อนิติบุคคล ที่ดินราคาไม่เกิน 75 ล้านบาท จะคิดในอัตรา 0.01% ไล่เรียงไปตามค่าราคาที่ดิน บ้านสไตล์มินิมอล

สูตรสำหรับการคำนวณภาษีที่ดิน
– ภาษีที่ดินที่จำเป็นต้องจ่าย (บุคคลปกติ) = (ค่าที่ดิน – ราคาที่ข้อบังคับเว้นเสียแต่ 50 ล้าน) x อัตราภาษีที่ดิน

– ภาษีที่ดินที่จะต้องจ่าย (นิติบุคคล) = ราคาที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
แม้ที่ดินทำการเกษตร (ในชื่อนิติบุคคล) มีมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.01% ซึ่งเมื่อคำนวนณออกมาได้แล้วควรต้องเสียภาษีอากร 1,000 บาท แต่ว่าสำหรับปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% จะก่อให้เสียอยู่ที่ 100 บาท นั่นเอง วิลล่า ราคาถูกภูเก็ต

2) ที่ดินรกร้างว่างเปล่า บ้านไม่ใช้ประโยชน์ รวมทั้งอื่นๆ

ที่ดินจำพวกนี้มีการระบุอัตราเพดานภาษีไว้ที่ 1.2% โดยถ้าเกิดที่ดินมีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.3% ในตอนที่ที่ดินราคา 50-200 ล้านบาท อัตราภาษีมากขึ้นเป็น 0.4% ไล่เรียงไปถึงมุลค่าที่ดินมากยิ่งกว่า 5,000 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.7% แต่ ถ้าหากที่ดินรกร้างว่างเปล่า ยังคงปล่อยทิ้งเอาไว้มิได้ใช้ทำประโยชน์ ทุกๆ3 ปี อัตราภาษีจะมากขึ้น 0.3% แต่ว่าอัตราภาษีรวมจำต้องไม่เกิน 3%

สูตรในการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำเป็นต้องจ่าย = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
ถ้าที่ดินมีมูลค่า 10 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นอัตราภาษีที่ 0.3% ผู้ถือสิทธิ์ที่ดินนั้นจำเป็นต้องจ่ายค่าภาษีอากร 30,000 บาท แม้กระนั้นสำหรับปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% จะก่อให้เสียอยู่ที่ 3,000 บาท บ้านวิลล่าภูเก็ต

3.ที่อยู่ที่อาศัย

3.1) ที่พักที่อาศัย บ้านข้างหลังหลัก (ในกรณีที่ดินรวมทั้งบ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

สำหรับจำพวกที่พักอาศัย ที่เป็นบ้านข้างหลังแรก โดยเป็นที่ดินและก็บ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่ออยู่ในทะเบียนสำมะโนครัว มีการกำหนดให้นอกจากภาษีสำหรับที่อยู่ที่อาศัยที่มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท แต่ว่าถ้าราคารวมอยู่ที่ 50-75 ล้านบาท ระบุอัตราภาษีไว้ที่ 0.03% รวมทั้งถ้ามีมูลค่า 75-100 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.05% รวมทั้งถ้ามีมูลค่ามากยิ่งกว่า 100 ล้านบาท จะคิดอัตราภาษี 0.1% แต่ว่าดังนี้อัตราภาษีนี้จะเป็นการคิดในปี 2563-2564 เพียงแค่นั้น

สูตรสำหรับเพื่อการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำเป็นต้องจ่าย = ค่าที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
อย่างที่ชี้แจงไปตอนแรก แม้ที่ดินแล้วก็บ้านมีมูลค่ารวมกันไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี แม้กระนั้นถ้าหากสมมุติว่าค่ารวมเบ็ดเสร็จเป็น 75 ล้านบาท ซึ่งจะเข้าขั้นของอัตราภาษี 0.03% ทำให้จำเป็นต้องจ่ายภาษี 22,500 บาท แต่แล้วเมื่อตอนปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 2,250 บาท บ้านพูลวิลล่า ภูเก็ต

3.2) ที่อยู่ที่อาศัย บ้านข้างหลังหลัก (กรณีบ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในทะเบียนบ้าน)

สำหรับที่พักอาศัย บ้านข้างหลังหลัก ที่อยู่ในกรณีบ้านที่ผู้ครอบครองมีชื่อในทะเบียนบ้าน แม้ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จะได้รับการงดเว้นภาษี ส่วนบ้านที่มีมูลค่าตั้งแต่ 10-50 ล้านบาท อัตราภาษีอยู่ที่ 0.03% และก็ถ้าเกิดค่า 100 ล้านบาทขึ้นไป อัตราภาษีอยู่ที่ 0.1%

สูตรสำหรับในการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จะต้องจ่าย = ราคาที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
สมมุติราคาบ้านค่า 10 ล้านบาท จะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.02% ทำให้จำต้องเสียภาษีอากร 2,000 บาท แต่แล้วเมื่อตอนปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 200 บาท ขายพูลวิลล่า

3.3) ที่พักที่อาศัย บ้านข้างหลังอื่น

สำหรับบ้านข้างหลังอื่น อัตราภาษีเริ่ม 0.02% สำหรับบ้านที่ราคาไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราภาษีไล่เรียงขึ้นจนกระทั่งอัตราภาษี 0.1% เมื่อบ้านราคาแพงเกิน 100 ล้านบาทขึ้นไป

สูตรสำหรับการคำนวณภาษีที่ดิน
ภาษีที่ดินที่จำเป็นต้องจ่าย = ราคาที่ดิน x อัตราภาษีที่ดิน

แบบอย่างการคำนวณภาษี ปี 2564
สมมุติราคาบ้านค่า 10 ล้านบาท จะเข้าขั้นอัตราภาษี 0.02% ทำให้จะต้องเสียภาษีอากร 2,000 บาท แต่แล้วพอถึงปี 2564 ที่มีการปรับลดค่าภาษีอากรลง 90% ก็เลยเสียภาษีอากรอยู่ที่ 200 บาท

อย่างไรก็ดีอีกมาตรการช่วยเหลือที่ออกมาเป็น การลดค่าธรรมการโอนอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 2% เหลือ 0.01% แล้วก็ลดค่าธรรมการจำท่วมอสังหาริมทรัพย์ จากเดิม 1% เหลือ 0.01% เฉพาะการค้าขายอสังหาริมทรัพย์ดังต่อไปนี้ บ้านราคาไม่เกิน 2 ล้าน

– ที่ดินพร้อมตึกจำพวกบ้านเดี่ยว บ้านฝาแฝด หรือตึกการขาย จากผู้แบ่งสรรที่ดินโดยชอบด้วยกฎหมายกล่าวถึงการจัดสรรที่ดิน

– ห้องพักจากผู้ประกอบกิจการที่ขึ้นทะเบียนคอนโดมิเนียมในราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อหน่วย โดยการเขียนทะเบียนการโอน การเขียนจำนำอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นที่พักที่อาศัยจำต้องดำเนินในครั้งเดียวกัน

สรุป

“ภาษีที่ดินและก็สิ่งก่อสร้าง” เป็นภาษีใหม่ที่มีผลบังคับตั้งแต่ปี 2562 และก็เริ่มจัดเก็บเมื่อปี 2563 โดยมาแทนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่, ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งถูกยกเลิกไป เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบภาษีเดิม แล้วก็กระตุ้นแล้วส่งผลให้มีการเกิดการใช้ผลดีที่ดิน โดยในปี 2564 ได้มีการมาตรการช่วยเหลือสามัญชนในเหตุการณ์โควิด-19