5 ที่พักบ้านรักษ์ไทย

5 ที่พักบ้านรักษ์ไทย

5 ที่พักบ้านรักษ์ไทย หมู่บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านยอดฮิตที่เป็นจุดมุ่งหมาย ของนักท่องเที่ยวในช่วงหน้าหนาว ท่ามกลางบรรยากาศ ขุนเขาโอบล้อม มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่กลางหมู่บ้าน